Compassion

Compassion

Compassion Mind Training

Grunden i compassion handlar inte om att stärka sitt ego utan om att koppla upp och känna samhörighet med resten av den levande världen. Detta förutsätter en psykologi som utvidgar människans relationella sfär till att omfatta även resten av livet i biosfären. Att det finns något gemensamt med att leva och vara på denna planet och därför kunna rikta compassion till allt levande.

I den mytiska tidsåldern (dvs. före uppkomsten av grekisk filosofi), verkar naturen och människor ha upplevts som en enda enhet. Externt (fysiska) händelser i miljön, upplevdes på något sätt på samma sätt som interna, psykologiska händelser. Det fanns ingen skillnad mellan insidan och utsidan, allt hörde ihop. Människor identifierade sig med naturen och alla saker upplevdes som intimt ansluten, som en helhet och mänsklig handling utvärderades utifrån hur den passade in i denna helhet. Ett synsätt som upplevas som främmande i den västerländska kulturen men som återfinns i flera urkulturer.

Att vara människa kan vara härligt och alldeles underbart. Och betyder samtidigt att man är dödlig, sårbar och ofullkomlig. Compassion är ett erkännande av att lidande och personlig otillräcklighet är en del av den gemensamma mänskliga upplevelsen - något som vi alla går igenom snarare än något som bara händer mig, ensam.
Compassion Mind Training syftar till att träna upp en känslighet för lidande hos sig själv och andra tillsammans med en önskan och avsikt att vilja lindra och förebygga det. Self-compassion handlar om att tillåta sig själv att vara ofullkomlig och mänsklig, precis som andra. Att utforska en inre dialog som är förstående, stödjande och uppmuntrande snarare än hård och nedbrytande när det känns tufft. Genom att omfamna våra allmänmänskliga sidor kan vi uppleva oss mindre separerade ifrån andra i vårt lidande och träna på att utveckla en vänligare relation till oss själva.


Compassion handlar därför inte bara om att vara vänlig utan minst lika mycket om mod, styrka och en vilja att förstå lidande hos sig själv och andra, för att kunna hjälpa och lindra. Att träna på compassion har också kopplats till hantering av ångest, depression, självkritik och stress.

Kurser och föreläsningar i compassion mind training (CMT) erbjuds till företag, grupper och individer på förfrågan.

Vägledare: Malin

Ledord: Livet, Psykologi, Medkänsla

Boka här

Bokning och kontakt

Kontakta Recreare via formuläret nedan och vad det gäller så återkommer vi inom kort. Du är också välkommen att besöka oss på Millestgården Eco Lodge.

Tack!

Vi hör snart av oss.

Tyvärr gick någonting gick fel.