Naturvakenhet

Naturvakenhet kan beskrivas som en del av den tillämpade ekopsykologin och handlar om ett skifte av vår uppmärksamhet i naturen och oss själva.

Många upplever positiva effekter av att vara ute i skogen och naturen. En teori som försöker förklara varför människor blir mindre stressade och får bättre återhämtning i naturen är ​Attention Restoration Theory​ (ART) av makarna Rachel och Stephen Kaplan. Den bygger på två sorters uppmärksamhet:

Dels den ​riktade uppmärksamheten​ som du använder när du läser denna text eller löser problem. Den kräver energi och kan göra oss mentalt trötta.

Sedan har vi den ​spontana uppmärksamheten​. Den träder in när vi fångas av till exempel ett löv som rör sig i vinden, en fågel som sjunger eller upplever en vacker solnedgång. Då kan vi bli fångade av fascination och för en stund vara fullständigt närvarande och vi fyller på med energi.

En vaken och sinnlig kontakt med naturen gör att hjärnan arbetar på ett annat sätt om vi låter vår uppmärksamhet vila på det som händer omkring oss, genom våra sinnen. Som att i naturen exempelvis notera och låta sinnena zooma in på:

Något du ser
Något du hör
Något du känner

Observera vad som händer omkring dig och se om du kan uppleva ett skifte i uppmärksamhet från dina tankar om framtid och dåtid till vad som händer omkring dig just nu.