Winter time mindset

Studier på nordbor visar att trötthet och förlust av energi under mörkare perioder inte behöver innebära förlust av livskvalitet. Forskningen föreslår att vår psykologiska tolkning av skiftningarna är viktigare för sinnesstämning än själva skiftningarna i sig.

Under miljontals år har liv utvecklats på jorden i synk med planetens rörelser. Ljus och mörker har skapat balans för liv. Människor behöver mörker för vila och sömn. Den mörka årstiden, som vintern är för många, är inte bara tomt på ljus. Den erbjuder oss något annat. En tid av återhämtning, stillhet och reflektion.

Kan naturens cykler inspirera oss till att vara i stillhet och kanske också acceptera våra egna inre årstider?