För grupper

Designade möten för grupper

Meningsfulla möten kan uppstå ur flera saker. Att platsen för mötet är minnesvärd eller att aktiviteter och former för mötet skapar en meningsfull dialog och reflektion. Recreare erbjuder förändringsledning och workshops genom metoden Prosocial för grupper som vill organisera sig och bygga stödjande relationer och dialoger, eller grupper som vill arbeta strategiskt med ett specifikt område.

Välfungerande grupper kan närmast beskrivas som en superorganism. Prosocial är en metod som används för att öka samarbete inom och mellan grupper genom att sammanföra individuella intressen med gruppens. Utgångspunkten i metoden bygger på nobelpristagarens Elinor Ostroms åtta principer som beskriver vad grupper behöver för att lyckas med att förvalta gemensamma resurser. Prosocial har också en organisationspsykologisk dimension och kan användas på alla grupper som vill styra mot gemensamma mål utan att fastna i inre och strukturella hinder utifrån principerna i Acceptance and Commitment Traning (ACT).

Grundupplägget utgår ifrån tre olika fokusområden utifrån gruppens behov: relationer, riktning eller strategi och bygger på fyra träffar med tid för gruppen att arbeta med olika teman mellan träffarna. Formen går att anpassa efter behov och önskemål.

I samarbete med Millestgården Eco Lodge erbjuds möteslokal inkl lunch/middag/fika och boendepaket med hel eller halvpension. Vi erbjuder aktiviteter i samband med mötet som yoga, systemövningar och skogsbad.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp att designa ett meningsfullt möte i naturliga miljöer och välkomna till oss!

Vägledare: Malin, leg. psykolog, utbildad i förändringsledning för global hållbarhet och facilitering för Prosocial.

Ledord: hållbarhet, psykologi, samarbete
För mer information skicka en kontaktförfrågan nedan eller läs mer om prosocial här.  

Boka här

"Organizing is a process;
an organization is the result of that process."

Elinore Ostrom

Bokning och kontakt

Kontakta Recreare via formuläret nedan och vad det gäller så återkommer vi inom kort. Du är också välkommen att besöka oss på Millestgården Eco Lodge.

Tack!

Vi hör snart av oss.

Tyvärr gick någonting gick fel.