Om Recreare

Om Recreare

Recreare berör psykologiska och ekologiska dimensioner av världen vi lever i såväl som dimensioner av djupreflektion och handling. Vi vill åstadkomma långsiktig förändring utifrån människan som en del av ett biologiskt system och på så sätt bidra till en social och ekologisk balans.

Betydelsen av Recreare kan tolkas på flera sätt men kanske framförallt som ett verb. Att göra. Vi hämtar inspiration ifrån ekopsykologin som är mångfaldigt och lika snårigt som livet självt där vi strävar efter balansen mellan att bygga upp, agera, sakta ner och komma hem för att hantera vår tids kriser i samspel med naturen. På ett personligt och planetärt plan.

Ekopsykologin kan ses som en slags kulturell terapi där vi utforskar människans relation till naturen utifrån hälsa, filosofi, ekologisk kunskap och vårt varande. Det är en psykologi som berör hur vi påverkas av naturen omkring oss - naturens värde för vår hälsa och välmående. Men också hur våra tankar och synsätt påverkar hur vi förhåller oss till naturen och den levande världen omkring oss.

Ekopsykologin kan vara ett verktyg främst för den moderniserade människan att komma ihåg vem hon är och våran plats i en större helhet. Genom att integrera intellektuell förståelse med sinnliga upplevelser kan vi nå en djupare förståelse av vad det innebär att vara människa i denna föränderliga tid. En fråga vi sällan ställer oss i dagens moderna värld.

Recreare vill sammanföra mångfalden av lokal och kulturell kunskap med en gemensam respekt för ekosystem och livets processer för att möta behoven i en föränderlig tid. Vi erbjuder rekreativa aktiviteter och möten med fokus på processer och relationer till naturen, varandra och oss själva. 

Recreare kan innebära rekreation i form av vila, avkoppling, återhämtning och nyskapande. Att få ett upplivande miljöombyte och uppbyggnad av egna resurser genom stärkande aktiviteter som rörelse, yoga, naturvakenhet, meditation, Qi gong, expeditioner och äventyr. 

Recreare kan också betyda att ge nytt liv. Ett slags upplivande av vår kulturella, historiska och ekologiska kunskap, vår relation till naturen och vår plats i den. Detta kan göras genom berättelser, poesi, konst, lek eller upplevelser som vidgar vår berättelse om vår plats på jorden. Att ge nytt liv kan också innebära att väcka någonting vi förlorat i vårt moderna samhälle genom inspireras av uråldriga färdigheter och synsätt. 

En fjärde betydelse av Recreare är att lindra. Precis som alla levande system föds vi, drabbas av sjukdomar och dör. Vi möter alla svårigheter på livets väg. För att hantera detta kan vi ibland behöva stöd och verktyg för att ta oss vidare eller hitta nya vägar. Det kan handla om att odla ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, odla en styrka för att kunna tolerera obehag, öka förståelse för reaktioner och skapa en meningsfull motivation till förändring. 

Recreare utgår ifrån Millestgården Eco Lodge i Duved som erbjuder faciliteter för övernattning och allt som behövs för möten över dagen. Våra aktiviteter sker både inomhus och utomhus, med Millestgården som utgångspunkt eller som sällskap på turer i naturen. Kontakta oss gärna i formuläret nedan för mer information.

Nature is not a place to visit.
It is home.

Gary Snyder

Bokning och kontakt

Kontakta Recreare via formuläret nedan och vad det gäller så återkommer vi inom kort. Du är också välkommen att besöka oss på Millestgården Eco Lodge.

Tack!

Vi hör snart av oss.

Tyvärr gick någonting gick fel.